WYD-450-Food-Display-Steamer

Food Display Steamer

WYD-450 Food Display Steamer
Model#: WYD-450
Dimensions: 450×450×880 mm
Voltage: 220V/50Hz-60Hz
Power: 1.2KW
Method Heating: Electric

Product Description

WYD-450 Food Display Steamer
Model#: WYD-450
Dimensions: 450×450×880 mm
Voltage: 220V/50Hz-60Hz
Power: 1.2KW
Method Heating: Electric

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Food Display Steamer”